C32: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (12%)

CTCP CIC39 (C32 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận tiền cổ tức tại Công ty cổ phần CIC39, số: 45A Đường Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/01/2022 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục