BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu BMP với giá mục tiêu 73.483 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Nhựa

Cụ thể, chúng tôi giữ nguyên dự báo, đồng thời tăng nhẹ TP theo Phương pháp DCF thêm 1,3% lên 73.483 đồng/cổ phiếu (Upside: 33,2%; bao gồm suất cổ tức 9,3%).

Chúng tôi nâng nhẹ giá mục tiêu theo Phương pháp DCF cho BMP lên 73.483 đồng/cổ phiếu (từ 72.530 đồng trước đó), chủ yếu là do việc điều chỉnh định giá đến giữa năm 2023, phần nào bù đắp mức tăng WACC của chúng tôi từ 11,3% lên 12,1%.

Chúng tôi ưa thích BMP với: (1) triển vọng mạnh mẽ nhờ vào sự phục hồi nhu cầu nội địa, (2) vị thế dẫn đầu thị trường cho phép chuyển giao tác động từ giá nguyên liệu đầu vào tăng đến khách hàng và (3) suất cổ tức hấp dẫn. BMP duy trì hưởng lợi từ gia tăng đầu tư cơ sở hạ tầng và chủ đề hợp nhất ngành trong dài hạn.

Duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu mới là 73.483 đồng/cổ phiếu (Upside: 33,2%; bao gồm suất cổ tức 9,3%).