Bảo hiểm nhân thọ không được sử dụng thông tin hình ảnh về Covid-19 để giới thiệu sản phẩm

(ĐTCK) Đây là nội dung Công văn số 3790/BTC-QLBH của Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên quan đến bảo hiểm đối với bênh Covid-19.
Bảo hiểm nhân thọ không được sử dụng thông tin hình ảnh về Covid-19 để giới thiệu sản phẩm

Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu, cùng với việc rà soát, quán triệt trong toàn hệ thống, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, không được sử dụng thông tin hình ảnh về Covid-19 để giới thiệu chào bán bảo hiểm, thì các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 10, Chỉ thị số 16/CT-Ttg: yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19. 

Liên quan đến bảo hiểm Covid-19, trên thị trường nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ đã đưa ra  ra thị trường gói sản phẩm với quyền lợi riêng cho dịch bệnh này,  với khối nhân thọ có một vài công ty sửa đổi sản phẩm thêm quyền lợi bảo hiểm Covid-19 (hiện cũng đã ngưng bán) còn lại  khách hàng được hưởng quyền lợi trợ cấp nằm viện ở những sản phẩm sức khỏe khi chẳng may nhiễm Covid-19 (nếu hợp đồng không có điều khoản lợi trừ dịch bệnh) và các khoản hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng không may mắc Covid-19 các công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả từ Quỹ hỗ trợ đặc biệt. Các khoản hỗ trợ này đều có thời hạn nhất định trong khoảng 2 tháng đến 3 tháng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, CEO một công ty bảo hiểm nhân thọ cho biết, để việc hỗ trợ khách hàng hưởng quyền lợi này dài hạn hơn, các công ty bảo hiểm nhân thọ dự tính xin phép Bộ Tài chính thay đổi điều khoản sản phẩm để có thể tính các khoản hỗ trợ vào chi phí kinh doanh thông thường, tuy nhiên sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp sẽ nghiêm túc thực hiện mà không triển khai các sản phẩm liên quan đến Covid-19 nữa.

Việc hỗ trợ để khách hàng chẳng may nhiễm Covid-19 được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ đặc biệt cũng không tiếp tục gia hạn. Các quyền lợi công ty bảo hiểm đã công bố còn hiệu lực vẫn tiếp tục được thực hiện.

Đối với khối phi nhân thọ, như Báo Đầu tư Chứng khoán đã thông tin ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có công văn số 3786/BTC-QLBH yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh Covid-19.

Ngay sau khi có chỉ thị này các doanh nghiệp bảo hiểm đang triển khai gói sản phẩm Covid-19 đã ra thông báo dừng triển khai sản phẩm này theo đúng hướng dẫn. Đối với các khách hàng đã tham gia những gói bảo hiểm liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trước khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ các công ty bảo hiểm cam kết vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ngọc Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục