10 năm nỗ lực, góp sức xây dựng an sinh xã hội

Đó là đánh giá của Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập BHXH Bộ Quốc phòng (29/5/2008 – 29/5/2018)…
BHXH Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. BHXH Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Theo bà Minh, trong hệ thống các cơ quan thuộc Chính phủ, Ngành BHXH là một ngành mang nhiều đặc thù và ra đời muộn.

Sau 13 năm hệ thống BHXH hoạt động độc lập, BHXH Bộ Quốc phòng mới chính thức được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận chuyên trách thực hiện BHXH tại các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Với đặc điểm đặc thù, BHXH Bộ Quốc phòng chỉ tổ chức một cấp thuộc Bộ, nhưng đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT bao gồm cả quân nhân và thân nhân quân nhân, cư trú trên toàn quốc, thường xuyên biến động;

Số thu BHXH lớn, trong điều kiện số lượng cán bộ, nhân viên rất hạn chế, thực hiện nhiệm vụ ngày càng tăng theo sự phát triển của pháp luật về BHXH, BHYT và yêu cầu nhiệm vụ;

Thể hiện sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm rất cao của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ BHXH Bộ Quốc phòng trong 10 năm qua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam và quan trọng hơn là góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong quân đội cũng như các chính sách BHXH, BHYT đối với hậu phương quân đội.

Bà Mịnh cho biết thêm, từ năm 2010, BHXH Bộ Quốc phòng đã chính thức đề xuất với BHXH Việt Nam và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp cấp thẻ BHYT đối với 100% thân nhân quân nhân tại ngũ.

Việc BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân, thay cho trước đây các đơn vị phải mua thẻ BHYT tại địa phương, đã bảo đảm thời gian chuyển thẻ BHYT đến tay thân nhân quân nhân được thuận tiện, kịp thời hơn, quyền lợi về BHYT cho thân nhân quân nhân được bảo đảm tốt hơn, thân nhân quân nhân thêm tự hào, tin tưởng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Từ năm 2012, BHXH Bộ Quốc phòng mở rộng việc cấp thẻ BHYT cho một số đối tượng khác, như: sinh viên hệ dân sự các học viện, nhà trường quân đội; học viên đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn...;

Chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai Đề án thí điểm chăm sóc sức khỏe quân nhân tại ngũ theo hình thức BHYT, thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị trong thời gian 19 tháng (từ tháng 12/2012 – 12/2014).

"Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng góp phần hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật BHYT đối với quân nhân và triển khai BHYT quân nhân theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung", bà Minh đánh giá. 

Cũng theo bà Minh, từ ngày 01/01/2016, quân nhân tại ngũ chính thức tham gia BHYT theo lộ trình quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. BHXH Bộ Quốc phòng đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng làm tốt việc quán triệt, triển khai chế độ BHYT đối với quân nhân ở các đơn vị, doanh nghiệp, bước đầu có kết quả tốt.

Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH Bộ Quốc phòng còn tổ chức ký hợp đồng và thực hiện giám định BHYT đối với các sở khám, chữa bệnh quân y được BHXH Việt Nam phân cấp ký hợp đồng; cấp kinh phí khám chữa bệnh và quyết toán chi phí khám, chữa bệnh đối với các bệnh viện, bệnh xá.

Việc triển khai thực hiện BHYT trong Quân đội không chỉ giúp quân nhân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn mà còn huy động được lực lượng y tế trong Quân đội vốn rất hùng hậu tham gia vào việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho công tác BHXH, BHYT trong Quân đội; đặc biệt là việc hoàn thành bao phủ BHYT tới 100% quân nhân tại ngũ đòi hỏi BHXH Bộ Quốc phòng cần có những nỗ lực, cố gắng nhiều hơn trong công tác tham mưu cũng như đề xuất phương án tổ chức thực hiện;

Tiếp tục triển khai BHYT thân nhân công nhân viên chức quốc phòng theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong quản lý toàn bộ hoạt động nghiệp vụ BHXH, BHYT; triển khai việc cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử;

Giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động khi thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT ở các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đặc biệt, với vai trò là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp việc, BHXH Bộ Quốc phòng cần tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã ký giữa BHXH Việt Nam và Bộ Quốc phòng,

Giúp cho Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và BHXH Việt Nam chỉ đạo, điều hành có hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và BHXH Việt Nam trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp vớinhững thay đổi của pháp luật nói chung và pháp luật về BHXH, BHYT;

Thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình hoạt động liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT; từ đó, bảo đảm tính hiệu quả, nhân văn của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước; góp phần thiết thực hướng tới hoàn thiện mục tiêu BHYT toàn dân, và BHXH cho mọi người lao động.

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục