Yêu cầu doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm công bố thông tin

(ÐTCK) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trực thuộc yêu cầu thực hiện nghiêm việc công bố thông tin doanh nghiệp.
Yêu cầu doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm công bố thông tin

Theo đó, Ủy ban yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập hoàn thành báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020, trên cơ sở đó lập và gửi báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước báo cáo Ủy ban, đồng thời gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/7/2020.

Các doanh nghiệp thực hiện công bố đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 81/2015/NÐ-CP; các doanh nghiệp là công ty cổ phần thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch và niêm yết trên sàn giao dịch
chứng khoán.

Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin tại doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có liên quan và Ủy ban để thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban theo quy định. Các trường hợp chậm công bố thông tin hoặc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng thời hạn theo quy định, Ủy ban sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Phương Hà

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục