Vinafor: Khoản đầu tư ở Yamaha giảm giá là do cách hạch toán

(ĐTCK) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor, mã VIF, sàn UPCoM) vừa diễn ra, cổ đông chất vấn Ban lãnh đạo về nguyên nhân giá trị khoản đầu tư của VIF ở Yamaha tại ngày 31/12/2016 giảm 200 tỷ đồng so với thời điểm 1/9/2016. 
Vinafor: Khoản đầu tư ở Yamaha giảm giá là do cách hạch toán

Tổng giám đốc VIF Phí Mạnh Cường giải đáp: từ ngày 1/9/2016 đến 31/12/2016, Yamaha có nghị quyết phân phối lợi nhuận giữ lại chưa chia.

Do khoản lợi nhuận này đã được định giá tăng giá trị khoản góp vốn của VIF tại Yamaha, nên theo chế độ kế toán hiện hành, Công ty phải ghi nhận giảm giá trị của khoản đầu tư tại Yamaha trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Yamaha cho thấy kết quả kinh doanh của Công ty tương đối tốt.

Ông Nguyễn Đình Chiến, đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn- Hà Nội đề nghị Hội đồng quản trị VIF cân nhắc tạm ứng cổ tức năm 2016 để ghi nhận dòng tiền trong năm 2017 cho nhà đầu tư tài chính. Chia sẻ đề xuất này của cổ đông, nhưng ông Cường cho biết, do VIF mới hoạt động được 4 tháng theo mô hình công ty cổ phần, chưa phải năm tài chính đầy đủ, nên cổ tức năm 2016 sẽ gộp vào năm 2017 để chi trả.

Ngoài thông qua kế hoạch niêm yết, Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ Vinafor năm nay với 1.387 tỷ đồng doanh thu, 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức 6,7% (trong đó 6,3% năm 2017, còn lại từ năm 2016 chuyển sang).

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục