VGR: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt (10%)

CTCP Cảng Xanh Vip (VGR - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 đợt 1 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/09/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP - Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu).

Tin cùng chuyên mục