VET: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (26,62%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện : 26,62%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.662 đồng)

- Ngày thanh toán : 14/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương NAVETCO, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Người liên hệ: Bà Phạm Thị Ngọc Thúy - Chuyên viên phòng TCHC.

Tin cùng chuyên mục