Về vay tiêu dùng có thế chấp

(ĐTCK) Khách hàng vay tiêu dùng có thế chấp phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay.
Về vay tiêu dùng có thế chấp

Câu hỏi:

Xin cho biết, khách hàng có thể vay tối đa 50 triệu đồng không tài sản đảm bảo tại Agribank khi có nhu cầu vay vốn để thanh toán chi phí học tập trong thời gian ngắn hạn, đúng hay sai?

Khách hàng vay tiêu dùng có thế chấp không phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay, đúng hay sai?

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ viên tổ vay vốn được tham gia học tập, bồi dưỡng chuyển giao kỹ thuật sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…đúng hay sai?

Quy định hiện hành của Agribank về việc tổ trưởng tổ vay vốn không được nhận tiền bồi dưỡng hoặc thu phí dưới bất cứ hình thức nào từ tổ viên, đúng hay sai?

Có phải quy định hiện tại của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn không được quyên góp lập quỹ dưới bất cứ hình thức nào từ tổ viên, đúng hay sai?

Trả lời:

Khách hàng có thể vay tối đa 30 triệu đồng không tài sản đảm bảo tại Agribank khi có nhu cầu vay vốn để thanh toán chi phí học tập trong thời gian ngắn hạn.

Khách hàng vay tiêu dùng có thế chấp phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay.

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ viên tổ vay vốn được tham gia học tập, bồi dưỡng chuyển giao kỹ thuật sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…là đúng.

Quy định hiện hành của Agribank ghi rõ, tổ trưởng tổ vay vốn không được nhận tiền bồi dưỡng hoặc thu phí dưới bất cứ hình thức nào từ tổ viên.

Thông tin về việc, tổ trưởng tổ vay vốn không được quyên góp lập quỹ dưới bất cứ hình thức nào từ tổ viên cuả Agribank là đúng.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục