Về mức vay tối đa không tài sản đảm bảo tại Agribank

(ĐTCK) Khách hàng có thể vay tối đa 60 triệu đồng không tài sản đảm bảo tại Agribank.
Về mức vay tối đa không tài sản đảm bảo tại Agribank

Câu hỏi:

Tôi muốn hỏi, Khách hàng có thể vay tối đa 60 triệu đồng không tài sản đảm bảo tại Agribank khi có nhu cầu vay vốn để mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình trong thời gian ngắn hạn, đúng hay sai?

Khách hàng không thể thanh toán sớm khoản vay đúng hay sai?

Tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật, đúng hay sai?

Trường hợp khách hàng trả góp hàng tháng muộn hơn so với quy định của tổ chức tín dụng, khách hàng sẽ không phải trả thêm khoản phí nào, đúng hay sai?

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn được phép vay hộ, vay ké, thu nợ gốc từ tổ viên, đúng hay sai?

Trả lời:

Khách hàng có thể vay tối đa 30 triệu đồng không tài sản đảm bảo tại Agribank khi có nhu cầu vay vốn để mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình trong thời gian ngắn hạn.

Thông tin khách hàng không thể thanh toán sớm khoản vay là không đúng. Khách hàng có thể thanh toán sớm khoản vay.

Tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật là thông tin đúng.

Trường hợp khách hàng trả góp hàng tháng muộn hơn so với quy định, khách hàng phải trả thêm một số khoản lãi chậm trả theo quy định của tổ chức tín dụng.

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn không được phép vay hộ, vay ké, thu nợ gốc từ tổ viên.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục