Vận tại Xăng dầu Vipco (VIP), quý II/2020 lợi nhuận 68,8 tỷ đồng chủ yếu do bán tài sản

(ĐTCK) Công ty cổ phần Vận tại Xăng dầu Vipco (Mã chứng khoán: VIP – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Vận tại Xăng dầu Vipco (VIP), quý II/2020 lợi nhuận 68,8 tỷ đồng chủ yếu do bán tài sản

Doanh nghiệp cho biết, doanh thu là 124,2 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 68,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 3,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 270,3 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 72,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 21,1 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 133,6% kế hoạch lợi nhuận.

Trong quý II/2020, biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện khá tốt từ 5,5% lên 32,6%; biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm cải thiện từ 2,3% lên 23,1%. Như vậy, có thể thấy hoạt động kinh doanh chính có sự cải thiện so với cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý trong báo cáo 6 tháng đầu năm là doanh nghiệp có ghi nhận thu nhập khác là 65,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ có 0,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh chủ yếu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định ghi nhận 65,6 tỷ đồng. Như vậy, kết quả kinh doanh tích cực chủ yếu do hoạt động không thường xuyên.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 1,8% lên 1.462 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản cố định là 570,1 tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 500,1 tỷ đồng, chiếm 34,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 141,2 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch 28/07/2020, cổ phiếu VIP tăng 330 đồng lên mức 5.180 đồng/CP.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục