Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán trên 82,5 triệu cổ phiếu quỹ của MSB

(ĐTCK) Ngày 30/11/2020, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 82,5 triệu cổ phiếu quỹ ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chào bán trên 82,5 triệu cổ phiếu quỹ của MSB

Thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm giấy chứng nhận trên có hiệu lực.

MSB dự tính sẽ chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu sau khi cổ phiếu của Ngân hàng được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). Việc phân phối cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo tỷ lệ: 10.100:775,7 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua và cứ 10.100 quyền sẽ được mua 775,7 cổ phần) với mức giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phần.

Như vậy, MSB đang từng bước triển khai kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra tháng 9/2020 phê duyệt. Dự kiến, sau khi bán lượng cổ phiếu quỹ trên, MSB chỉ còn nắm giữ 18 triệu cổ phiếu quỹ. Lượng cổ phiếu này cũng đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận dùng để bán/thưởng cho cán bộ nhân viên Ngân hàng.

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán MSB cho Ngân hàng. VSD nhận lưu ký cổ phiếu MSB từ ngày 27/11/2020 thông qua các thành viên lưu ký. Ngân hàng MSB cũng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

Được biết, sau 10 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt trên 165.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2019. Tổng thu nhập thuần lũy kế ghi nhận mức 5.283 tỷ, trong đó, gần 70% được đóng góp từ thu nhập lãi thuần – 3.658 tỷ thu nhập đến từ nguồn này, tăng 65% so với cùng kỳ 2019.

Lợi nhuận trước thuế tăng lên mức 1.970 tỷ đồng, tương đương 136,8% kế hoạch cả năm, tăng trưởng 86% so với 10 tháng của năm 2019. Ngoài ra, các chỉ số khác về an toàn hoạt động của MSB luôn được đảm bảo theo chuẩn mực. Cụ thể, hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt 10,48%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ghi nhận mức 29,1%, tỷ lệ nợ xấu NPL tính theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN là 2,19%.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục