TV4: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (5%)

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toánCTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 ; địa chỉ số 11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa, điện thoại 0258.3563602 giờ hành chính (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục