TV4: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền (11%)

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4(TV4 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2018

- Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/03/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 địa chỉ số 11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa , điện thoại 0258 3563999 –số máy lẻ 121 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/03/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục