Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3) tìm cơ hội tham gia tư vấn lĩnh vực điện gió

(ĐTCK) Ngày 29/3 tới, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3) tìm cơ hội tham gia tư vấn lĩnh vực điện gió

TV3 sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu 307 tỷ đồng doanh thu, trên 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

Theo TV3, để đạt mục tiêu kinh doanh này, ngoài tập trung nắm bắt thời cơ để tham gia các gói thầu tư vấn cũng như tổng thầu EPC trong lĩnh vực điện gió, Công ty sẽ tăng cường tìm kiếm và phân tích thông tin để tiếp cận được nhiều khách hàng, xúc tiến hợp đồng tư vấn. TV3 cũng sẽ chú trọng tham gia liên danh, liên kết để thực hiện các gói thầu EPC dự án điện.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, TV3 đạt 377,2 tỷ đồng doanh thu, hơn 12,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục