Từ 15/8 người có chức vụ không được nhận quà dưới mọi hình thức

Cơ quan nhà nước, cán bộ khi nhận được quà tặng không đúng quy định phải từ chối hoặc giao lại cho bộ phận chịu trách nhiệm xử lý. 
Năm 2017, Thành uỷ Đà Nẵng nhận quà tặng của doanh nghiệp là chiếc Toyota Avalon Limited, sau đó phải trả lại. Ảnh: Nguyễn Đông. Năm 2017, Thành uỷ Đà Nẵng nhận quà tặng của doanh nghiệp là chiếc Toyota Avalon Limited, sau đó phải trả lại. Ảnh: Nguyễn Đông.

Theo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15/8, cơ quan nhà nước, người có chức vụ chỉ được sử dụng tài chính, tài sản công làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại. 

Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định và phải hạch toán, công khai.

Cơ quan nhà nước và người có chức vụ không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến công việc. Nếu không từ chối được, cán bộ phải quản lý, xử lý theo quy định. 

Cán bộ cũng phải từ chối khi nhận được quà tặng không đúng quy định. Nếu không từ chối được thì phải báo cáo lãnh đạo và nộp lại trong thời hạn 5 ngày. 

Cơ quan, cá nhân dùng tài chính, tài sản công làm quà tặng không đúng quy định phải bồi hoàn; tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. 

Người đứng đầu các cơ quan để xảy ra vi phạm trong việc nhận và xử lý quà tặng sẽ bị kỷ luật.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục