TRT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần RedstarCera (TRT - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện:10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 20/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Redstarcera (KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 20/10/2022.

Tin cùng chuyên mục