TRA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (20%)

CTCP Traphaco (TRA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại: Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Traphaco, ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 25/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục