Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – HNX)

Thời gian diễn ra Đại hội: 28/04/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021

Địa điểm thực hiện: TCPH thông báo sau.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tin cùng chuyên mục