TNP: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (8%)

CTCP Cảng Thị Nại (TNP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

- Thời gian thực hiện: 01/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (02 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục