Tỉnh Kon Tum và Tập đoàn Lộc Trời triển khai chuỗi liên kết sản xuất nông sản

(ĐTCK) Chiều 28/10, UBND tỉnh Kon Tum đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Lộc Trời về việc triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn (phải ảnh) và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời ký kết biên bản ghi nhớ triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn (phải ảnh) và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời ký kết biên bản ghi nhớ triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức nông dân là hợp tác xã, tổ hợp tác, Tập đoàn Lộc Trời cùng các doanh nghiệp đối tác của Lộc Trời ký kết chương trình hợp tác liên kết chuỗi “Cung ứng - Sản xuất - Tiêu thụ” nông sản của nông dân thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để tổ chức cung ứng vật tư, dịch vụ nông nghiệp vào trong sản xuất, tổ chức tiêu thụ sản phẩm của nông dân tham gia ký hợp đồng liên kết sản xuất.

Hai bên cùng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giúp nông dân nâng cao trình độ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Phấn đấu liên kết giữa doanh nghiệp và người dân được thực hiện lâu dài, trước mắt liên kết 3 năm, từ tháng 11/2020 đến hết năm 2023.

Về phần mình, Tập đoàn Lộc Trời khảo sát, tổ chức triển khai các mô hình, hoạt động liên kết sản xuất, kinh doanh nông sản giữa Tập đoàn Lộc Trời và các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đồng thời, cử đại diện Tập đoàn phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông sản phù hợp để triển khai ký kết hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo quy định.

Cam kết cung ứng các vật tư đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…), dịch vụ nông nghiệp đảm bảo chất lượng, và thu mua 100% nông sản của nông dân làm ra theo tiêu chuẩn đặt ra từ ban đầu với giá cả có lợi nhất cho bà con, giúp thành viên hợp tác xã/ tổ hợp tác không còn tình trạng mua giống, phân, thuốc kém chất lượng, lệ thuộc vào các đại lý và thị trường.

Hỗ trợ cán bộ tham gia ban giám đốc hợp tác xã, tham gia góp vốn làm thành viên và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật. Kết nối hợp tác xã, tổ hợp tác với các đơn vị thu mua để giúp hợp tác xã tìm kiếm thị trường đầu ra, từ đó giúp thành viên hợp tác xã an tâm và có nhiều lợi ích khi tham gia hợp tác xã.

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu hợp tác xã thông qua truy xuất nguồn gốc sản phẩm và các thông tin sản phẩm bằng QR code; quảng bá thông tin hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu riêng cho hợp tác xã.

Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Kon Tum, chính quyền địa phương các cấp (huyện, xã) khảo sát để lựa chọn các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Kon Tum để thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đối với các ngành hàng như: Lúa gạo, cà phê, cây ăn quả, dược liệu, rau, củ, quả, trồng rừng sản xuất. Liên kết sản xuất từ khâu cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, quá trình tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Về phía UBND tỉnh Kon Tum

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn cho biết, trên cơ sở hợp tác, UBND tỉnh Kon Tum sẽ chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh dồn đổi tích tụ đất đai để phát triển một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn.

Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác có quy mô sản xuất đáp ứng được yêu cầu về diện tích liên kết để thực hiện liên kết với Tập đoàn Lộc Trời trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, cử đại diện phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời khảo sát, lựa chọn các hợp tác xã, tổ hợp tác để thực hiện liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, logo sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ xúc tiến thương mại sản phẩm.

Cũng theo điều khoản hợp tác, hai bên thỏa thuận chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, hàng vụ và tiến hành thực hiện các nội dung ký kết các văn bản hợp tác, hợp đồng cụ thể giữa các bên theo chương trình, kế hoạch và nội dung liên kết thực hiện.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm, hai bên cùng báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời trao đổi để giải quyết những vấn đề phát sinh và chuẩn bị xây dựng các kế hoạch triển khai cho những năm tiếp theo.

Uông Tân

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục