Tìm hiểu về chính sách tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn

(ĐTCK) Khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được tổ chức tín dụng xem xét cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.
Tìm hiểu về chính sách tín dụng cho nông nghiệp và nông thôn

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, TCTD có được chấp nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay của khách hàng?

TCTD không được phép cho vay mới đối với khách hàng vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trong trường hợp gặp khó khăn trong trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, đúng hay sai?

Khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, có được tổ chức tín dụng xem xét cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi?

Doanh nghiệp sản xuất điện nằm trên địa bàn nông thôn là đối tượng được vay vốn theo quy định tại chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, thông tin này đúng hay sai?

TCTD xem xét thỏa thuận với khách hàng về thời gian ân hạn gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm, đúng hay sai?

Trả lời:

Tổ chức tín dụng được chấp nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng theo quy định của pháp luật.

TCTD được phép cho vay mới đối với khách hàng vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trong trường hợp gặp khó khăn trong trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

Khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ vay do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng được tổ chức tín dụng xem xét cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi.

Doanh nghiệp sản xuất điện nằm trên địa bàn nông thôn là đối tượng được vay vốn theo quy định tại chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là thông tin sai.

TCTD xem xét thỏa thuận với khách hàng về thời gian ân hạn gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm là thông tin đúng.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục