Vay vốn kinh doanh bất động sản trên địa bàn nông thôn

(ĐTCK) Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nằm trên địa bàn nông thôn không được vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.
Vay vốn kinh doanh bất động sản trên địa bàn nông thôn

Câu hỏi:

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, đúng hay sai? 

Thông tin về việc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nằm trên địa bàn nông thôn được vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đúng hay sai?

Khách hàng vay vốn theo quy định tại Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn có phải là các cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại, đúng hay sai?

Khách hàng vay tiêu dùng có thế chấp có phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay? Khách hàng không thể thanh toán sớm khoản vay đúng hay sai? Ngoài số tiền góp hàng tháng thì khách hàng phải nộp thêm các khoản phí khác đúng hay sai?

Trả lời:

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận là thông tin đúng.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nằm trên địa bàn nông thôn không được vay vốn theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Khách hàng vay vốn theo quy định tại Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là các cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại, là đúng.

Khách hàng vay tiêu dùng có thế chấp phải chứng minh mục đích sử dụng khoản vay. Khách hàng cũng có thể thanh toán sớm khoản vay. Ngoài số tiền góp hàng tháng thì khách hàng không phải nộp thêm các khoản phí khác.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục