Thủ tục vay vốn chương trình tín dụng học sinh sinh viên

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, muốn vay vốn chương trình tín dụng học sinh sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì cần có những điều kiện gì? Thủ tục vay như thế nào?
Thủ tục vay vốn chương trình tín dụng học sinh sinh viên

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên, điều kiện để được vay vốn chương trình tín dụng học sinh sinh viên quy định như sau:

a) Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định sau:

- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm: 

+ Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

+ Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật; hoặc Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

b) Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

c) Đối với học sinh, sinh viên năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Thủ tục vay đối với hộ gia đình

 * Hồ sơ cho vay

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường (mẫu số 01/TDSV  bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản photocopy có chứng thực).

- Danh sách hộ gia đình có học sinh sinh viên đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (mẫu số 03/TD).

- Biên bản họp Tổ Tiết kiệm và vay vốn (mẫu số 10C/TD).

- Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD)

* Quy trình cho vay:

+ Bước 1:  Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học gửi cho Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

+ Bước 2: Tổ tiết kiệm và vay vốn nhận được hồ sơ xin vay của người vay, tiến hành họp Tổ để bình xét cho vay, kiểm tra các yếu tố trên Giấy đề nghị vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ.

Trường hợp người vay chưa là thành viên của Tổ Tiết kiệm và vay vốn thì Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại thôn đang hoạt động hiện nay tổ chức kết nạp thành viên bổ sung hoặc thành lập Tổ mới nếu đủ điều kiện.

Nếu chỉ có từ 1 đến 4 người vay mới thì kết nạp bổ sung vào Tổ cũ kể cả Tổ đã có 50 thành viên. Sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn, Giấy xác nhận của nhà trường hoặc Giấy báo nhập học trình UBND cấp xã xác nhận.

+ Bước 3: Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị vay vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để làm thủ tục phê duyệt cho vay.

+ Bước 4: Ngân hàng Chính sách xã hội nhận được hồ sơ do Tổ Tiết kiệm và vay vốn gửi đến, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội được Giám đốc phân công thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn, trình Trưởng phòng tín dụng (Tổ trưởng tổ tín dụng) và Giám đốc phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, Ngân hàng Chính sách xã hội lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) gửi UBND cấp xã.

+ Bước 5: UBND cấp xã thông báo cho tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (đơn vị nhận uỷ thác cho vay) và Tổ Tiết kiệm và vay vốn để thông báo cho người vay đến điểm giao dịch tại xã hoặc trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay để nhận tiền vay.

Đối với học sinh sinh viên mồ côi vay trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở

* Hồ sơ cho vay

- Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm Giấy xác nhận của nhà trường (mẫu số 01/TDSV  bản chính) hoặc Giấy báo nhập học (bản chính hoặc bản photocopy có chứng thực).

- Giấy xác nhận học sinh sinh viên thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của UBND cấp xã nơi học sinh sinh viên cư trú trước khi nhập trường (mẫu số 01/XNSV). Đối với học sinh sinh viên chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động phải có chứng nhận tình trạng sức khỏe, bệnh tật của cơ quan y tế cấp huyện trở lên.

* Quy trình cho vay

+ Bước 1: Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) kèm hồ sơ cho vay gửi Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

+ Bước 2: Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (được Giám đốc phân công) thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn. Trường hợp cần thiết có thể kiểm tra, đối chiếu tính chính xác của hồ sơ vay vốn, sau đó trình Trưởng phòng tín dụng (Tổ trưởng tổ tín dụng) và Giám đốc phê duyệt cho vay.

+ Bước 3: Trong thời gian 30 ngày sau mỗi kỳ giải ngân (kể cả trường hợp đã lập hồ sơ theo quy định trước đây và đang giải ngân dở dang), Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thông báo đến nhà trường (Phòng công tác Học sinh, sinh viên hoặc phòng đào tạo...) tình hình vay vốn của học sinh sinh viên mồ côi để cùng phối hợp quản lý, nhắc nhở học sinh sinh viên có ý thức trách nhiệm khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng thời, nhà trường cũng thông báo ngay cho Ngân hàng Chính sách xã hội khi học sinh sinh viên mồ côi bỏ học, thôi học, kỷ luật,... (mẫu số 02/TBSV).

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục