THT: Cổ đông đòi trả cổ tức cao

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Than Hà Tu (THT) vừa diễn ra, vấn đề nóng được cổ đông chất vấn lãnh đạo Công ty là tại sao THT không đưa các khoản thưởng vào chi phí sản xuất, để có điều kiện tăng tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông. 
THT: Cổ đông đòi trả cổ tức cao

THT trả cổ tức năm 2013 là 13%, tương ứng hơn 17,7 tỷ đồng, trong khi trích lập quỹ khen thưởng và quỹ thưởng ban điều hành tới 3,3 tỷ đồng.

Cổ đông muốn THT trả cổ tức 15% trong năm nay, thay vì từ 10 - 15%. Đại diện THT cho biết, Công ty thực hiện các khoản thưởng theo đúng quy định, nhưng sẽ rà soát lại theo yêu cầu của cổ đông.

Năm nay, THT tạm đưa ra kế hoạch trả cổ tức từ 10 - 15%. Mức trả cụ thể phụ thuộc vào kết quả sản xuất - kinh doanh, nhưng Công ty sẽ cố gắng trả 15%.

Năm 2014, THT đặt kế hoạch sản xuất 1.650 tấn than, 1.883 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 26,6 tỷ đồng. 

H.Hòe

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục