Thời hạn và phương thức trả nợ đối với chương trình cho vay hộ nghèo

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, điều kiện, hạn mức vay, lãi suất vay, thời hạn trả nợ, phương thức trả nợ đối với chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội như thế nào?
Thời hạn và phương thức trả nợ đối với chương trình cho vay hộ nghèo

Trả lời:

NHCSXH xem xét và quyết định cho vay khi hộ nghèo có đủ các điều kiện sau:

Có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi cho vay;

Hộ vay không phải thế chấp tài sản và được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn nhưng phải là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV), được Tổ bình xét, lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã;

Hộ gia đình vay vốn NHCSXH lần đầu thì các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật phải thỏa thuận cử 01 (một) cá nhân trong số các thành viên này đại diện theo ủy quyền để đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi cho vay (Theo văn bản số 5650/NHCS-TDNN ngày 28/12/2016).

Điều kiện cuối cùng là hộ gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo được UBND xã (phường, thị trấn) xác nhận và cung cấp cho NHCSXH.

Về mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ vay thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất, kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Hiện nay, mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo là 50 triệu đồng/hộ.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, thống nhất một mức trong phạm vi cả nước. Hiện nay lãi suất cho vay là 6,6%/năm (0,55%/tháng)

Bên cạnh đó, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Về thời hạn cho vay, bên cho vay và hộ vay thoả thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay; Chu kỳ sản xuất, kinh doanh (đối với cho vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); Khả năng trả nợ của hộ vay; và Nguồn vốn cho vay của NHCSXH.

Phương thức trả nợ: Vốn vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi theo đúng thời hạn đã cam kết.

Thu nợ gốc: Bên cho vay tổ chức việc thu nợ gốc trực tiếp tới từng hộ vay theo quy định: Món vay ngắn hạn sẽ thu nợ gốc một lần khi đến hạn.

Món vay trung hạn: phân kỳ trả nợ nhiều lần: 6 tháng hoặc 1 năm một lần do Bên cho vay và hộ vay thỏa thuận.

Còn thu lãi có hai hình thức là Thu gốc đến đâu thu lãi đến đó và Thu lãi theo định kỳ hàng tháng do hai bên thỏa thuận.

Hiện nay, NHCSXH nơi cho vay ủy nhiệm cho Tổ tiết kiệm và vay vốn thu lãi và thu tiền gửi của tổ viên theo quy ước hoạt động của Tổ. Hàng tháng, Bên cho vay đặt lịch giao dịch cố định ở từng xã, phường, thị trấn và thông báo công khai cho các hộ vay biết để thực hiện việc cho vay, thu nợ, gửi tiền tiết kiệm và các giao dịch khác.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục