Thành lập Viện phát triển bảo hiểm Việt Nam

(ĐTCK) Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1738/QĐ-BTC về việc tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo nguồn nhân lực; thu thập, xử lý và cung cấp dữ liệu thông tin theo yêu cầu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm hoặc nhu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức, cá nhân khác; tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm; tổ chức thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm và chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm theo quy định; tham mưu, đề xuất với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm việc xây dựng mức phí bảo hiểm tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm cơ bản của một sản phẩm bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quyết định này, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam được kế thừa các nguồn lực hiện có của Trung tâm Nghiên cứu đào tạo bảo hiểm (con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, giáo trình,...) và có trách nhiệm thực hiện các công việc, nghĩa vụ của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm đang được qui định tại các văn bản pháp luật và các hợp đồng kinh tế còn hiệu lực tính đến thời điểm hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp lại.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/11/2020.

Kim Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục