TCH đạt lợi nhuận 130 tỷ đồng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2021

(ĐTCK) Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 130,3 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ chủ yếu do lượng xe đầu kéo Mỹ gần như hết hàng tồn kho.
Dự án Hoang Huy Commerce tại Hải Phòng Dự án Hoang Huy Commerce tại Hải Phòng

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2021 (1/4/2021 - 30/6/2021) với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 405,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 164,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, giảm lần lượt 65,3% và 40,5% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2021 (Đơn vị: VND)

Các chỉ tiêu

Quý1 năm 2021

Quý 1 năm 2020

+/-

(%)

(1/4/2021- 30/6/2021)

(1/4/2020- 30/6/2020)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

405.641.616.302

1.172.137.317.713

- 65,3%

Lợi nhuận gộp

131.688.490.969

205.531.679.577

- 36,4%

Doanh thu tài chính

68.088.397.639

83.072.263.766

- 18,0%

Chi phí tài chính

8.206.774.674

16.076.056.892

- 48,9%

Chi phí quản lý

15.650.448.415

9.215.074.272

+ 69,8%

Lợi nhuận trước thuế

164.245.299.854

261.886.045.540

- 37,2%

Lợi nhuận sau thuế

130.369.232.678

219.335.688.599

- 40,5%

Nguồn: TCH

Giải trình biến động về kết quả kinh doanh trong kỳ, Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 130,3 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ chủ yếu do lượng xe đầu kéo Mỹ gần như hết hàng tồn kho do nhu cầu tăng và công ty đang khẩn trương nhập xe về để bán và các dự án hoàn thành đã bán cơ bản hết sản phẩm và các dự án mới đang triên khai chưa tới giai đoạn bàn giao và hạch toán lợi nhuận. Đây chính là đặc thù tính chu kỳ của lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Công ty cho biết thêm, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty cũng đã có chính sách quan tâm và dành nhiều hỗ trợ đối với khách hàng thông qua các chương trình chiết khấu giá bán, hay hỗ trợ nhà cung cấp, nhà thầu được thanh toán, tạm ứng nhanh chóng. Trong ngắn hạn, Công ty có thể giảm nhẹ lợi nhuận nhưng trong trung dài hạn sẽ được đông đảo khách hàng và các đối tác ủng hộ và triển khai hiệu quả công việc kinh doanh.

Do Thành phố Hải Phòng thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 nên TCH có thể tập trung xuất kinh doanh của công ty ổn định, hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển dự án bất động sản như đảm bảo tiến độ thi công các dự án nhà ở xã hội tại An Đồng, dự án Hoàng Huy – Sở Dầu và Hoang Huy Commerce.

Dự án nhà ở xã hội tại An Đồng có thể bắt đầu bàn giao từ quý này. Hiện nay hầu hết các sản phẩm tại dự án đã được bán hết. Trong khi các dự án nhà cao tầng Hoàng Huy – Sở Dầu, Hoàng Huy – Commerce thu hút rất nhiều khách hàng quan tâm. Nhờ đó, khoản mục người mua nhà trả tiền trước theo tiến độ của công ty đang tăng trở lại khá nhanh, trong kỳ tăng hơn 200 tỷ đồng và hiện có số dư lên tới 525 tỷ đồng.

Khoản mục người mua trả tiền trước của Công ty (Đơn vị tính: VND)


30/06/2021

01/04/2021

Công ty TNHH Hoàng Phi Hải

30.706.217.000

23.079.687.000

Công ty TNHH Thương mại và Xe tải Quốc tế

10.541.606.839

11.576.606.839

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp

1.924.599.998

4.799.599.998

Tiền ứng trước theo tiến độ của khách hàng mua bất động sản

524.638.332.801

313.475.265.547

Các khoản người mua trả tiền trước khác

19.509.045.524

45.939.921.512

Lãnh đạo TCH cho biết, thời gian vừa qua Công ty đã cơ bản hoàn tất quá trình tái cấu trúc tập đoàn theo mô hình holdings để tập trung nguồn lực về tài chính, chặt chẽ trong mối quan hệ các công ty để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các công ty bước vào giai đoạn đầu tư, tăng trưởng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Nguyễn Đoàn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục