TCD: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Mã chứng khoán: TCD

Mã ISIN: VN000000TCD4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2021

Lý do mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRTCD211

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRTCD2110(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 06/12/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 10/01/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 87.209.152 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do phát hành tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Hội đồng quản trị xử lý theo hướng phân phối cho các nhà đầu tư quan tâm với giá có thể thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 05/01/2022.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải: Số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

+ Số tài khoản: 1000 3991 9900005

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Trung tâm kinh doanh

- Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với CNVSD theo thông tin đính kèm.

Tin cùng chuyên mục