TBR: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền (10%)

CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình bắt đầu từ ngày 11/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục