TB8: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 (7%)

CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (TB8 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/ cổ phiếu (01 cố phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 03/05/2019

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị - VVMI. Địa chỉ: Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 03/05/2019. Khi nhận cổ tức Quý cổ đông phải phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Tin cùng chuyên mục