Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Lợi nhuận sau thuế quý IV sụt giảm tới 76%

(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 1.991 tỷ đồng và 42,44 tỷ đồng, tương ứng giảm 23,7% và 76,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Lợi nhuận sau thuế quý IV sụt giảm tới 76%

Giải trình về kết quả lợi nhuận quý IV/2019 giảm mạnh so với quý IV/2018, Tập đoàn Lộc Trời cho biết, do doanh thu thuần giảm mạnh 23,7%, trong khi giá vốn hàng bán giảm 17,6%, đạt gần 1.610 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm khoảng 272 tỷ đồng, tương ứng giảm 41,65%, đạt 381,44 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính khá thấp, chỉ đạt 2,27 tỷ đồng, giảm hơn 55% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các khoản chi phí vẫn ở duy trì ở mức cao như chi phí tài chính nhích nhẹ, đạt 48,36 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ giảm nhẹ 3,58%, đạt 95,68 tỷ đồng; chi phí bán hàng đã giảm 26,64% nhưng vẫn khá cao, đạt gần 179 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2019 của Tập đoàn đạt 74,77 tỷ đồng, giảm 71,74% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 42,54 tỷ đồng, giảm tới 76,1%.

Luỹ kế cả năm, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần gần 8.310 tỷ đồng, giảm 8,2% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế hơn 334,5 tỷ đồng, giảm hơn 19%. So với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua trước đó là doanh thu 8.678 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 521 tỷ đồng, năm qua, Lộc Trời đã hoàn thành lần lượt 95,76% và 64,2% các mục tiêu đề ra.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản Công ty đạt hơn 6.526 tỷ đồng, giảm hơn 15% đầu năm, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.118 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 2.511 tỷ đồng, cùng giảm hơn 18%.

Nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đạt gần 60% tổng nguồn vốn (trong khi năm trước đạt hơn 65%), trong đó vay ngắn hạn gần 1.970 tỷ đồng, giảm 34,33% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ dài hạn giảm mạnh 85,56%, với hơn 26 tỷ đồng do không còn ghi nhận khoản vay dài hạn 150 tỷ đồng (đến từ trái phiểu thưởng đáo hạn trả trong vòng 12 tháng).

Trên thị trường, đóng cửa phiên 31/1, cổ phiếu LTG giảm 2,5% xuống 19.500 đồng/CP với khối lượng giao dịch đạt 21.620 đồng/CP. Tính chung trong tháng 1/2020, cổ phiếu LTG giảm hơn 7%.

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục