SZE: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (8%)

CTCP Môi trường Sonadezi (SZE - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 19/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - CTCP Môi Trường Sonadezi, địa chỉ: Số 12, Đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 19/10/2021 đồng thời xuất trình CMND

Tin cùng chuyên mục