Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/5

(ĐTCK) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/5

* BMI: Ngày 14/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của Tổng CTCP Bảo Minh (BMI – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/5/2020.

* KBC: Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC – HOSE) thông qua việc vay vốn 400 tỷ đồng tại CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang. Thời hạn vay 03 năm, có thể được tất toán trước hạn, lãi suất thỏa thuận.

* FTS: Ngày 20/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/6/2020.

* SRF: Ngày 15/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SRF – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/6/2020.

* STK: CTCP Sợi Thế Kỷ (STK – HOSE) thông báo, chỉ mua được hơn 2,54 triệu cổ phiếu trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ từ ngày 03/4 đến 29/4 theo phương thức khớp lệnh, giá mua bình quân 16.668 đồng/cổ phiếu.

* ACL: Bà Nguyễn Thương Nhật Vi, con gái bà Trần Thị Vân Loan – Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang (ACL – HOSE) đã mua vào 550.000 cổ phiếu ACL từ ngày 17/4 đến 14/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Vi đã nâng sở hữu tại ACL lên 1,15 triệu cổ phiếu tỷ lệ 5,04%.

* DHA: Ngày 21/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng đợt 1 năm 2020 của CTCP Hóa An (DHA – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/6/2020.

* VAT: Ông Phó Đức Tùng, Trưởng ban kiểm soát CTCP VT Vạn Xuân (VAT – HNX) đăng ký bán 193.000 cổ phiếu VAT từ ngày 08/5 đến 29/5 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tùng sẽ chỉ còn nắm giữ 820 cổ phiếu VAT.

* KSD: Ông Nguyễn Việt Dũng, chồng bà Nguyễn Kim Thành – Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư DNA (DNA – HNX) đã mua vào 100.000 cổ phiếu KSD, tỷ lệ 0,83% từ ngày 15/4 đến 05/5. Trước giao dịch, ông Dũng chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu KSD nào.

* TMC: Ngày 15/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 của CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức Hóa An (TMC – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/5/2020.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục