Sonadezi (SNZ), quý II/2020 lợi nhuận đạt 411,2 tỷ đồng, tăng 87,5%

(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (Mã chứng khoán: SNZ – UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Sonadezi (SNZ), quý II/2020 lợi nhuận đạt 411,2 tỷ đồng, tăng 87,5%

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.195,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 411,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,7% và 87,5% so với cùng kỳ năm 2019

Doanh nghiệp lý giải thêm kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2020 do hiệu quả kinh doanh khu công nghiệp, nhà và hạ tầng tại đơn vị thành viên làm cho lợi nhuận tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra, hoạt động đầu tư tài chính cũng tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.273 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 681,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,2% và 71,3% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 74,5% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 34,4% lên 39,7% và biên lợi nhuận ròng tăng từ 19,8% lên 30%. Trong kỳ, doanh nghiệp có ghi doanh thu tài chính tăng 70,4 tỷ đồng, tức tăng 54,6% lên 199,3 tỷ đồng, doanh nghiệp thuyết minh chủ yếu là lãi tiền gửi.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 4.583,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 914,9 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 10% trong năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, tuy nhiên dòng tiền hoạt động kinh doanh chính chỉ ghi nhận dương 786,8 tỷ đồng, giảm 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,8% lên 18.816,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 4.731,1 tỷ đồng, chiếm 25,1% tổng tài sản; tài sản cố định là 4.708,4 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 3.127,6 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng tài sản; bất động sản đầu tư là 2.652 tỷ đồng, chiếm 14,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.659,9 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/07/2020, cổ phiếu SNZ giảm 1.500 đồng về mức 22.000 đồng/CP.

Vũ Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục