SLS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 - 2017 bằng tiền (55%)

 

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2017

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 - 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 27/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục