SHB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (100:10,5)

0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Nội dung cụ thể: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện: 100:10,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10,5 cổ phiếu mới).

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 8.550 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức nêu trên thì cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu là: 8.550 x 10,5/100 = 897,75 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 879 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục