Searefico (SRF) dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 vào ngày 14/6 sau 3 tháng chốt danh sách cổ đông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Searefico (mã SRF - sàn HOSE) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng 6.
Searefico (SRF) dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 vào ngày 14/6 sau 3 tháng chốt danh sách cổ đông

Searefico cho biết Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 14/6 tại TP.HCM. Trong đó, Công ty đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 12/3.

Được biết, trước đó cuối tháng 2/2024, Searefico đã thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 là ngày 12/3 và thời gian dự kiến tổ chức là ngày 11/4. Sau đó, ngày 1/4, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ từ ngày 11/4 sang tháng 6 với lý do chưa thống nhất ý kiến với kiểm toán về báo cáo tài chính và cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu họp.

Searefico cho biết, trong Đại hội sắp tới, Công ty sẽ trình cổ đông Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 2024 – 2028 và các nội dung đáng chú ý khác.

Một điểm đáng lưu ý, trước đó, ngày 22/5, Searefico thực hiện giải trình tình hình khắc phục chậm nộp Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

Công ty cho biết, ngày 20/5, Công ty đã hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ngày 21/5, HĐQT đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hiện tại, đơn vị kiểm toán đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Searefico.

“Searefico kính đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét và gia hạn cho Công ty được chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trước ngày 5/6/2024”, Searefico nhấn mạnh trong văn bản giải trình tình hình khắc phục chậm nộp Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa có quyết định số 268/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu SRF từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ ngày 27/5/2024 vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định.

Theo đó, cổ phiếu SRF chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 27/5/2024.

Ngoài ra, cũng liên quan tới việc chưa nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Searefico từng chia sẻ lý do vào ngày 22/4 là do bất đồng quan điểm với đơn vị kiểm toán vẫn chưa được giải quyết nên Công ty chưa thể nộp Báo cáo tài chính kiểm toán đúng hạn, kéo theo đó là sự chậm trễ trong việc nộp Báo cáo thường niên năm 2023. Vì vậy, Công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thoát lỗ quý đầu năm 2024 nhờ lợi nhuận khác

Xét về hoạt động kinh doanh, trong Báo cáo tài chính quý I/2024 (báo cáo tự lập), Searefico ghi nhận doanh thu đạt 271,03 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 0,64 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,8%, về còn 6,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 17,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3,42 tỷ đồng, về 16,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 62,7%, tương ứng giảm 2,74 tỷ đồng, về 1,63 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,5%, tương ứng giảm 2,11 tỷ đồng, về 8,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 21,9%, tương ứng tăng thêm 2,7 tỷ đồng, lên 15,04 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 17,97 lần, tương ứng tăng thêm 6,83 tỷ đồng, lên 7,21 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, Công ty ghi nhận lỗ 6,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 2,73 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 4,01 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp trong quý đầu năm 2024 mà Searefico tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác tăng đột biến.

Trong năm 2024, Searefico lên kế hoạch doanh thu thực hiện 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 22 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận sau thuế đạt 0,64 tỷ đồng, Searefico mới hoàn thành 2,9% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/5, cổ phiếu SRF giảm 490 đồng, về 8.900 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục