SAB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (20%)

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chứng khoán FPT vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Tin cùng chuyên mục