S4A: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền (15%)

Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A– HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2018 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 01/02/2018

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần thủy điện Sê San 4A, số 650 Lê Duẩn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 01/02/2018, bằng 02 hình thức:

Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo giấy CMND/hộ chiếu, sổ cổ đông và giấy giới thiệu nhận cổ tức (nếu là cổ đông pháp nhân). Trường hợp quý cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ trên cần có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản xin vui lòng đăng ký, xác nhận thông tin với phòng Kế toán của Công ty theo địa chỉ nêu trên số điện thoại: 02693756095 (nếu có bổ sung hoặc thay đổi thông tin tài khoản)

Tin cùng chuyên mục