RCL: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền (6%)

Công ty cổ phần địa ốc Chợ lớn (RCL - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2018

- Tỷ lệ thực hiện: 06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/01/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/01/2018 và xuất trình CMND.

Tin cùng chuyên mục