RCL: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Chia cổ tức đợt 1 năm 2013 (8%)

CTCP địa ốc Chợ lớn (RCL- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Chia cổ tức đợt 1 năm 2013

1. Chia cổ tức đợt 1 năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 08%/mệnh giá (800 đồng/cp)

- Thời gian thực hiện :30/05/2014

- Địa điểm thực hiện : 

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang CMND làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn (Số 118 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/05/2014

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 : 1 ( 1cp - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : 29/04/2014

- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông báo sau

Tin cùng chuyên mục