Quý I/2022, thu ngân sách từ dầu thô tăng 67,6%

(ĐTCK) Do giá dầu tăng mạnh, tháng 3/2022 thu ngân sách từ dầu thô đạt 5.200 tỷ đồng, luỹ kế quý I/2022 thu 14.700 tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2022. 
Ảnh Internet Ảnh Internet

Bộ Tài chính vừa công bố số liệu thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 3 và quý I/2022. Theo đó, thu NSNN tháng 3 đạt 132.580 tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2022 đạt 460.600 tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngân sách trung ương đạt 32,7% dự toán; ngân sách địa phương đạt 32,5% dự toán.

Thu nội địa tháng 3 đạt 105.000 tỷ đồng, bằng 92,5% số thu tháng trước. Lũy kế thu quý I/2022 đạt 375.200 tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 3 đạt 22.380 tỷ đồng; luỹ kế thu quý I/2022 đạt 70.600 tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán, tăng 23,3% so cùng kỳ năm 2021.

Đáng lưu ý, thu từ dầu thô tháng 3 đạt 5.200 tỷ đồng, luỹ kế thu quý I/2022 đạt 14.700 tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, lý do chủ yếu do giá dầu tăng mạnh, bình quân quý I/2022 đạt khoảng 90 USD/thùng (tăng 30 USD/thùng so dự toán), tăng 59,5% so cùng kỳ năm 2021); sản lượng dầu thô thanh toán 1,97 triệu tấn, bằng 28,1% kế hoạch.

Trong quý I/2022, cơ quan thuế đã tập trung triển khai các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí và giảm thu ngân sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân theo các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ. Ước tính đến hết quý I/2022, tổng số thuế được miễn, giảm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo quy định khoảng 9.000 tỷ đồng.

Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 3 ước đạt 132.100 tỷ đồng; luỹ kế chi quý I/2022 đạt 351.300 tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021,. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 61.500 tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 29.800 tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán, giảm 6,2%; chi thường xuyên ước đạt 259.800 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương 913 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong quý I/2022, đã thực hiện phát hành 41.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,85 năm, lãi suất bình quân 2,39%/năm.

M. Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục