Quảng Bình yêu cầu theo sát, đốc thúc, gỡ vướng mắc cho các dự án ghi nhận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng vừa có chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan về việc theo sát các dự án tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021.
Các dự án được trao chủ trương đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2021. Các dự án được trao chủ trương đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2021.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 được tổ chức vào ngày 17/01/2021, có 37 dự án với tổng số vốn đầu tư là 141.038 tỷ đồng đã được trao Quyết định chủ trương đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, tương đương 6,12 tỷ USD.

Cụ thể: Trao Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho 2 dự án với tổng vốn là 48.956 tỷ đồng, tương đương 2,13 tỷ USD; trao Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty Hanwha Energy Corporation Việt Nam; trao Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh cho 11 nhà đầu tư thực hiện 13 dự án đầu tư với tổng vốn là 22.195 tỷ đồng tương đương 0,96 tỷ USD; trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư của UBND tỉnh Quảng Bình cho 17 nhà đầu tư thực hiện 22 dự án với tổng vốn đăng ký là 69.887 tỷ đồng, tương đương 3,03 tỷ USD.

Để triển khai kịp thời và hiệu quả các cam kết của UBND tỉnh đối với các nhà đầu tư, sớm hoàn thành thủ tục thực hiện các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao các sở, ban, ngành trực tiếp theo dõi, đôn đốc tiến độ, cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho nhà đầu tư đã được trao Quyết định chủ trương đầu tư và Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021.

“Định kỳ hàng quý, các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ có văn bản báo cáo về tình hình thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất (nếu có) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước ngày 15 tháng đầu tiên của quý tiếp theo) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng nhấn mạnh.

Ngọc Tân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục