QBS: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (5%)

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình (QBS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện: 04/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại số 23, lô 01, khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần kể từ ngày 04/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục