PVS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (8%)

0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/10/2022 và xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Tin cùng chuyên mục