PTP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt kể từ ngày 11/06/2021 tại Phòng Kế toán – Thống kê Tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục