Prudential Việt Nam: tổng doanh thu phí bảo hiểm 2013 tăng 16%

(ĐTCK) Năm 2013,  Prudential đạt tổng doanh thu 11.011 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 7.640 tỷ đồng, tăng 16% và doanh thu phí mới quy năm đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 21%.
Prudential Việt Nam: tổng doanh thu phí bảo hiểm 2013 tăng 16%

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Tập đoàn Prudential (Anh) đã có một năm 2013 thành công khi phần lớn các chỉ số kinh doanh đều đạt mức tăng trưởng 2 con số. Prudential châu Á tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng với mức đóng góp gần 50% tổng doanh thu phí mới và hơn 50% lợi nhuận từ doanh thu mới cho Tập đoàn trong năm 2013.

Tại Việt Nam, Prudential khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ với tổng doanh thu năm 2013 đạt 11.011 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 7.640 tỷ đồng, tăng 16% và doanh thu phí mới quy năm đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 1.145 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2013 là 2.652 tỷ đồng. 

Tính đến cuối năm 2013, Prudential đã chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm cho gần 1,7 triệu trường hợp, với số tiền gần 15.756 tỷ đồng.

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục