PNP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (16,5%)

CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (PNP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2021

- Lý do mục đích:Chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 16,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.650 đồng)

- Thời gian thực hiện: 16/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, CTCP Tân cảng - Phú Hữu (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 16/08/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo địa chỉ sau: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM).

Tin cùng chuyên mục