PMW: Ngày GDKHQ tả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền (10%)

Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (PMW - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 26/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản từ ngày 26/07/2022.

* Thanh toán bằng tiền mặt: Vào giờ hành chính từ ngày 26/07/2022, tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, địa chỉ: Số 02 đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình giấy CMND/CCCD, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.

Tin cùng chuyên mục